17. 6. 2021

Prezident Spolku jako statutární orgán Spolku tímto svolává valnou hromadu, která se koná dne 24. 6. 2021 v 18.00 hod. v Hospůdce na hřišti ve Vysoké nad Labem.

Program valné hromady (návrh):

  1. Zahájení, prezence, schválení programu valné hromady
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Volba členů výkonného výboru
  4. Schválení výsledku hospodaření a zpráva revizní komise za rok 2020
  5. Schválení členských příspěvků a jejich splatnosti na období 2021/2022
  6. Diskuze:
    -Vize basketbalového klubu 2021/2022
    -Přihlášení družstva do soutěží a jejich trenéři

 

Celá pozvánka ke stažení zde.

Posted in Nezařazeno