21. 12. 2017

1. Jak byste hodnotil první polovinu sezóny dětí U11 a U12?

První polovinu sezóny 2017/2018 kategorií U11 a U12 hodnotím jednoznačně pozitivně. Velice spokojen jsem s letní přípravou, která proběhla formou týdenního soustředění ve Vysoké nad Labem, poslední srpnový – prázdninový týden. Během tohoto soustředění se do kategorií U11 a U12 bezproblémově začlenily nové děti. Celé soustředění bylo zakončeno hromadným přenocováním v hale ve Vysoké nad Labem. Od začátku září trénujeme 3x týdně 90 minut, což jak už jsem zmínil je pro všechny děti velmi dobré. Na konci září proběhlo ve Vysoké nad Labem dvoudenní mini soustředění. V průběhu poloviny sezóny 2017/2018 odehrály kategorie U11 a U12 všechny soutěžní zápasy, a navíc bylo sehráno několik přátelských zápasů s týmy z Hradce Králové a Pardubic. Náš herní projev hodnotím jako velice bojovný a běhavý, s tím že se z basketbalu musíme ještě hodně, hodně, co učit.

2. Vysoká je basketbalový klub „v plenkách“. Zatím máte kategorii U11, U12. Počítáte s rozšířením kategorií, nebo se budete věnovat těmto dvěma a postupně s nimi dospívat?

BK Vysoká nad Labem plánuje na nadcházející sezónu 2018/2019 rozšířit kategorie U11 a U12 o kategorii U13.

3. Ve většině klubů je filozofie vyhrávat za každou cenu s vysokým náskokem. Půjdete tímto směrem i Vy?

Filozofií BK Vysoká nad Labem je vytvořit u všech dětí kladný vztah ke sportu, nejlépe k basketbalu. Snahou všech trenérů je, aby děti u sportu vydržely co nejdéle nejlépe do důchodu. Filozofie vyhrávat za každou cenu, není cesta, po které se tým BK Vysoká nad Labem vydal.

4. Jak byste zhodnotil podmínky pro přípravu ve Vysoké nad Labem?

Podmínky v BK Vysoká nad Labem jsou pro kategorii U11 a U12 na velmi vysoké úrovni. Za nejdůležitější považuji možnost 3x týdně na 90 minut využívat „nově postavenou“ halu s veškerým materiálním vybavením (4x basketbalový koš, dostatečný počet basketbalových, volejbalových a fotbalových míčů, gymnastické vybavení, švihadla, kužele, tenisáky, atletické překážky atd.). Dále možnost využívat venkovní prostory v blízkém okolí haly (venkovní hřiště s umělým povrchem nebo přilehlé travnaté plochy). Tyto podmínky byly z velké části vytvořeny díky prezidentovi klubu BK Vysoká nad Labem, Bc. Pavlovi Pourovi.

5. Co Vám dělá největší problémy v práci s mládeží?

Z důvodu neustálého narůstání počtu dětí je v současné době naším největším problémem vtěsnat více než třicet dětí do jedné haly. Téměř všechny tréninky jsou rozděleny na kategorii U11 a U12, kdy jedna skupina trénuje v hale a druhá využívá za příznivých klimatických podmínek uvedené venkovní prostory (každé dítě si na trénink nosí sportovní oblečení jak do tělocvičny, tak do haly). Dále je na tréninky pravidelně využívána gymnastická místnost („kobercovka“), která je součástí haly.

6. Co by se Vysoké dalo zlepšit?

Vybudovat v obci Vysoká nad Labem ještě jednu všesportovní halu!!!

Děkuji za odpovědi, ptal se Pavel Rozsypal

Posted in NOVINKY, U11, U12